Privacyverklaring Kufa Raamsystemen B.V.

De veiligheid van uw persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer of e-mailadres is voor ons een belangrijk aandachtspunt dat doorweegt in al onze bedrijfsprocessen. Wij beheren onze activiteiten overeenkomstig de wetgeving inzake de privacybescherming en gegevensbeveiliging.

In dit document kunt u zien welke informatie wij verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Onze website bevat ook links naar websites van derden, waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is.

 

 

Persoonsgegevens

 

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De naleving van de privacyregels wordt gecontroleerd door de volgende instanties, waar iedereen terechtkan met vragen, email: privacy@kufa.nl

 

Contactgegevens

 

Kufa Raamsystemen
Middenhavenstraat 7
1976 CK IJmuiden
Kvk nummer: 34204436
BTW-nummer: NL 813.122.843.B.01

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Kufa Raamsystemen verwerkt persoonsgegevens van partners/relaties wanneer zij gebruik maken van onze systemen en/of wanneer deze gegevens zelf aan ons worden verstrekt.

 

U beslist zelf of u dergelijke gegevens aan ons bekend wilt maken of niet, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, aanvraag, productinformatie, bestelling etc. Wij gebruiken uw persoonsgegevens over het algemeen om te antwoorden op een aanvraag, om uw bestelling te verwerken of u toegang te geven tot specifieke informatie.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

Emailadres

IP-adres

ID nummer (paspoort/rijbewijs/id-kaart) nodig voor gebruikersovereenkomst KOC.

Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bv. visitekaartje of telefonisch.

 

Wanneer u ons gegevens bezorgt in het kader van een toestemming om uw gegevens te gebruiken, kunt u deze toestemming op elk moment herroepen. Tot op het ogenblik van de herroeping blijft de gegevensverwerking rechtmatig.


Kufa Raamsystemen laat in het kader van de gegevensverzameling telkens weten welke gegevens minimaal noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw aanvraag of de uitvoering van de bestelling.

 

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens

 

Wij slaan uw persoonsgegevens slechts op zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, of zo lang de opslag wettelijk of in het kader van overheidsrichtlijnen bepaald is. Wij verwijderen of blokkeren uw gegevens zodra deze niet meer nodig zijn. Bovendien verwijderen of blokkeren wij uw gegevens onmiddellijk na herroeping van uw toestemming en bij gerechtvaardigd verzet tegen de verwerking.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Binnen Kufa Raamsystemen hebben alleen werknemers toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun taken. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden buiten Kufa Raamsystemen, om gebruik te kunnen maken van

technische of organisatorische diensten die wij nodig hebben voor de uitvoering van de genoemde doeleinden en / of onze andere bedrijfsactiviteiten.

 

Onze dienstverleners zijn verplicht de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en volgens onze instructies te verwerken. Wij verplichten onze dienstverleners er ook toe de technische en organisatorische maatregelen te treffen die de bescherming van persoonsgegevens garanderen.

 

Uiteraard zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen, afgeven, of op enige andere wijze commercialiseren.

 

Website en cookies

 

De websites van Kufa Raamsystemen maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waarmee het gebruik van de website door u kan worden geanalyseerd. De informatie over uw gebruik van de website die het cookie oplevert, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst verkort door Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten te leveren die verbonden zijn met het website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden gecombineerd. U kunt de opslag van Cookies verhinderen via de instellingen van uw browsersoftware. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.


Facebook-plug-in

 

Op onze websites gebruiken wij de "Facebook-plug-in" van Facebook Inc. Zo kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat zij door op een Facebook-advertentie te klikken naar de website van de aanbieder zijn omgeleid. Dit proces is bedoeld om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, en het kan helpen om toekomstige reclamecampagnes te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en geven ons dus geen mogelijkheid om de identiteit van de gebruikers vast te stellen. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken volgens de Facebook privacyrichtlijn: https://www.facebook.com/about/privacy/
De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen reclameadvertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Verder kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen.

 

Youtube-plug-in

 

Wij gebruiken onder andere plug-ins van YouTube LLC (vertegenwoordigd door Google Inc.) om video's weer te geven op onze webpagina's. Wanneer u onze website gebruikt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht waarbij de plug-in wordt geïnstalleerd. Hierdoor wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u als lid bent aangemeld bij YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in, bijvoorbeeld na het klikken op de startknop van een video, wordt deze informatie eveneens aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze koppeling voorkomen door u af te melden op uw YouTube-gebruikersaccount en andere gebruikersaccounts van YouTube LLC en Google Inc. en de bijbehorende cookies van deze bedrijven te verwijderen voordat u onze website gebruikt. Meer informatie over de gegevensverwerking en het privacybeleid bij YouTube (Google) vindt u op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

 

Contactformulier

 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Productinformatie

 

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten.

 

reCAPTCHA

 

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Informatie over over Google's privacybeleid vind je op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ 

Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

 

Mailchimp

 

Ook maken wij gebruik van de services van MailChimp voor het beheren van onze e-mail-lijsten. De via de aanmelding verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Tevens maakt MailChimp gebruik van zogenaamde ‘web beacons’ (kleine transparante / onzichtbare afbeeldingen die worden ‘ingeladen’ wanneer u een e-mail opent) in mailings om te registreren of een e-mail gelezen is. privacybeleid vindt u op: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Kufa Online Calculatie (KOC)

 

Kufa Raamsystemen maakt gebruik van het online calculatie/offerte systeem “webkozijn” van Matrix software b.v.. Er zijn passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de door gebruikers verstrekte persoonsgegevens in dit systeem. De opgeslagen gegevens in het systeem worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting. In geen enkel ander geval wordt informatie over bezoekers aan derden verstrekt. De gebruiker van dit systeem ziet alleen de informatie/calculaties/bestellingen van het betreffende bedrijf waar deze voor werkt. In dit systeem wordt alleen voor Kufa Raamsystemen informatie verzamelt omtrent het gebruik van dit systeem. Het verzamelen van deze informatie is om verbeteringen in het systeem door te voeren en misbruik van het systeem te voorkomen. Het dient aanbeveling om zelf in uw eigen privacy verklaring op te geven hoe u omgaat met de door u ingevulde persoonsgegevens op dit systeem. Het systeem is alleen toegankelijk na ondertekening van “Gebruikersovereenkomst KOC”.

 

Cookies

 

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt informatie verzameld die niet met een bepaalde persoon verbonden is. Bijvoorbeeld gebruikte internetbrowser en besturingssysteem, domeinnaam van de website waar u vandaan komt, aantal bezoeken, gemiddelde verblijftijd, bekeken pagina's. Kufa Raamsystemen gebruikt deze informatie om de aantrekkelijkheid van onze websites te bepalen en hun inhoud te verbeteren. Wanneer u een van onze websites bezoekt, is het mogelijk dat wij informatie op uw computer opslaan in de vorm van een "cookie", zodat deze bij uw volgende bezoek automatisch wordt herkend. Dankzij cookies kan bijvoorbeeld een website worden aangepast aan uw interesses of uw wachtwoord worden bewaard, zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u het gebruik van cookies algemeen afwijst, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat hij cookies van de harde schijf van uw computer verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen.

 

Bij het eerste bezoek aan onze websites informeren wij bezoekers over deze cookies en vragen wij gebruikers om toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U kunt op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Wilt u van één van deze rechten gebruik maken, dan kunt u een email te sturen naar: privacy@kufa.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Kufa Raamsystemen neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende (technische) (beveiligings)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 Wij beschikken over technische en organisatorische beveiligingsprocedures om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en/of tegen onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang. Als betrokkenen de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan zo snel mogelijk contact op met: privacy@kufa.nl

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u ook op de hoogte blijft van de wijzigingen.

 

 

Versie d.d. 17-05-2018