Principe "koppelen van 2 kozijnen met verschillende kozijnhoogte"

Stap1

Hierin tonen wij het linkerdeel en het rechterdeel welke moeten worden gekoppeld.

Bij toepassen van de profielen zoals hieronder getoond, zal na het koppelen rondom het kozijn een aanslag zitten.

Stap2

Op deze manier zullen de 2 kozijnen op de bouw in elkaar schuiven.

Van het rechterdeel wordt dus ter plaatse van de linkerstijl een deel van de aanslag weggezaagd.

Er zal tussen de kozijnen zowel aan de binnen- als de buitenzijde een koppelstrip (3284) komen welke

de zaagsnede uiteindelijk zal afdekken.

Stap3

Op deze manier is de juiste kozijnmaat te bepalen.

Aangezien het linkerdeel deels in het rechterdeel schuift zal het linkerdeel dus 18mm breder moeten worden.

Dit is inclusief de 2mm welk nodig is voor de koppelstrip (3284) welke tussen de kozijnen komt te zitten. 

Koppeldetail

Het principe koppeldetail welke in deze situatie van toepassing is, staat hieronder.

Koppeldetail indien deur

Vaak wordt er ook een naar buiten draaidende deur uit serie T2 gekoppeld met een kozijn uit serie T3 of T4.

Dit koppeldetail staat hieronder. Bij dit detail is dus het linkerdeel de deur en het rechterdeel het vaste kozijn.