Overzicht "isolatiewaarden"

Hieronder een overzicht met de verschillende isolatiewaarden per product.

 

ISSO verklaring Gealan

De bovenstaande oranje gearceerde balk toont de waarden voor serie T1, T2,T3, T4 & T7   

 

 

IFT rapport omtrent

isolatiewaarde van het

RenoS9000® systeem
Extra informatie voor aanvragen van subsidie

 

Ook dit jaar zijn er subsidies voor hoogrendementsglas i.c.m. kozijnen vanuit Het Rijk.

De - door de particuliere eindklant - in te vullen gegevens moeten in 2021 voorzien zijn van een zogeheten meldcode.

Nowak, de glasleverancier weet hier van, maar heeft (nog) geen code. 

 

Als partner van Kufa Raamsystemen kunt u als volgt handelen: 

 

info bij Het Rijk:

Ook zonder meldcode kunt u een subsidieaanvraag indienen, kies dan de meldcode overige in

het aanvraagformulier gevolgd door een omschrijving en de technische documentatie van het product. 

De particuliere eindklant altijd zelf de aanvraag doen middels DigiD.